Nieuws

Terugblik bezoek 't Leuke in Beegden

zondag 14 april, 2024

Op zaterdag 23 maart brachten we als bestuur en fractie een bezoek aan gemeenschapshuis ’t Leuke in Beegden. We werden ontvangen door secretaris/penningmeester Dre Reinders en de Vice-voorzitter. Zij gaven ons uitleg over het reilen en zeilen van het gemeenschapshuis en we gingen in gesprek over de factoren die een gemeenschapshuis een succes kunnen maken. Met name ook om de vrijwilligers te vinden en te binden, een goede bezetting van ruimtes en de exploitatie van een gemeenschapshuis. 

Lees verder

NLM dient motie in om de verkeersveiligheid van de Krijtenberg Beegden te verbeteren

dinsdag 19 december, 2023

In de zomer hebben inwoners van de Krijtenberg (wijk) te Beegden een petitie aangeboden aan de wethouder van gemeente maasgouw over veiligheidsaandachtspunten voor hun wijk. Deze petitie is door de bewoners van alle huizen van de krijtenberg getekend.

Lees verder

Onze visie op de toekomst van gemeenschapsvoorzieningen in Thorn

zondag 17 december, 2023

Komende dinsdagavond is de laatste raadsvergadering van het jaar waarbij agendapunt 6 zal gaan over de toekomst van gemeenschapsaccomodaties in Thorn. 

Lees verder

Kennismaking met burgemeester Dion Schneider

woensdag 29 november, 2023

Bij de aanvang van zijn aanstelling sprak burgemeester Dion Schneider het verlangen uit om kennis te maken met iedere fractie. Voor ons als Nieuw links Maasgouw vond deze ontmoeting  plaats op maandag 27 november in café Het Jachthuis in Beegden.

Lees verder

NLM brengt bezoek aan de Kledingbank Limburg

donderdag 8 juni, 2023

Op 2 juni 2023 brachten we (leden van het bestuur en de fractie) een bezoek aan Stichting Kledingbank Limburg. Wij werden ontvangen door Mevrouw Marleen van Rijnsbergen, directeur van deze Stichting. Zij gaf ons een duidelijke uitleg en een boeiende rondleiding.

De Stichting Kledingbank Limburg is gelegen aan de Sint Joosterweg 7 te Maasbracht. 18 jaar geleden werd deze Stichting opgericht door een burgerinitiatief.

Lees verder

Nieuw Links Maasgouw bezoekt voedselbank Midden-limburg in Roermond

zondag 30 april, 2023

In het kader van onze inzet om te werken aan de armoedebestrijding in onze gemeente, hebben 8 leden van NLM waaronder de fractie en bestuur een bezoek gebracht aan de Voedselbank Midden-Limburg te Roermond. 

Lees verder

Het nieuwe afvalstoffenbeleid in Maasgouw is een rommeltje

zondag 23 januari, 2022

Per 1 januari is het nieuwe afvalstoffenbeleid van onze gemeente ingegaan. Uit onderzoek is gebleken dat er veel GFT en ander recyclebaar afval bij het restafval terecht komt. Momenteel wordt 60% gescheiden, de rijksoverheid wil dit verhogen naar 75%. De overheid wil dat er per adres minder huishoudelijk afval komt en dat 75% van dat afval wordt gescheiden. Daarmee gaat het restafval omlaag van ongeveer 250 kilo per inwoner per jaar naar 100 kilo in de toekomst. Wij van Nieuw Links Maasgouw staan positief tegenover betere afvalscheiding en inwoners die meer milieubewust bezig zijn en zo bijdragen aan een schonere duurzame wereld.

Lees verder

NLM dient motie afschaffing hondenbelasting in

maandag 8 november, 2021

Morgen staat de begrotingsbehandeling 2022 op de planning voor de gemeenteraad van gemeente Maasgouw. Hierin zal Nieuw Links Maasgouw een motie indienen die het College van B&W oproept om de hondenbelasting af te schaffen. Partijen LVM en PWM hebben aangegeven deze motie mede te willen indienen. NLM vindt de hondenbelasting niet meer van deze tijd en deze belasting kan ook op steeds minder maatschappelijk draagvlak rekenen.
 

Lees verder

Raadslid NLM Pollie Kaal opgevolgd door Jolanda Vullings-Welles

zaterdag 25 september, 2021

Pollie Kaal, fractievoorzitter en raadslid van Nieuw Links Maasgouw, legt haar taken neer met ingang van 5 oktober. De raadsvergadering op die dag zal haar laatste zijn en aan het einde van de vergadering zal Jolanda het stokje van haar overnemen. NLM wil Pollie bedanken voor haar jarenlange inzet voor de partij en de inwoners van de gemeente Maasgouw.

Lees verder

Carsten Bours gekozen tot lijsttrekker Nieuw Links Maasgouw

zondag 12 september, 2021

Nieuw Links Maasgouw heeft Carsten Bours unaniem gekozen als lijstrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Carsten is 34 jaar jong en woont sinds het voorjaar met zijn vriendin weer in Brachterbeek waar hij ook is opgegroeid. Carsten was betrokken bij de oprichting van de partij en heeft zich al jaren op de voor- en achtergrond ingezet voor de partij en een mooier en eerlijker Maasgouw.

Lees verder

Nieuw commissielid Nieuwe Links Maasgouw

dinsdag 1 juni, 2021

Vanavond tijdens de raadsvergadering is Carsten Bours (34 jaar) beëdigd als commissielid voor Nieuw Links Maasgouw. Hij komt de steunfractie versterker, waar Pollie Kaal fractievoorzitter erg blij mee is.

Lees verder

Kom jij onze partij versterken?

vrijdag 4 december, 2020

Kom jij onze partij versterken?
 
Word lid van Nieuw Links Maasgouw. Samen bereiken we veel meer dan ieder voor zich. Neem contact op via mail of bel ons! Heb je belangstelling voor Nieuw Links Maasgouw of wil je lid worden van Nieuw Links Maasgouw, neem dan contact op met onze voorzitter Ostar van den Berg 06-42391665 of stuur een e-mail naar nieuwlinksmaasgouw@gmail.com
Lidmaatschap van Nieuw Links Maasgouw betekent dat je de koers van de partij kunt meebepalen en direct invloed hebt op het beleid en de werkwijze van de partij. Bovendien bent je als eerste op de hoogte van ontwikkelingen binnen onze gemeente.
Spreekt je dit aan bel of mail ons dan!

Lees verder

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2021

woensdag 11 november, 2020

“Bouwen aan een duurzaam Maasgouw” is de titel van de Programmabegroting van de gemeente Maasgouw voor het komende jaar 2021.  Nieuw Links Maasgouw is dan ook blij dat aan deze begroting een nieuw integraal programma is toegevoegd te weten Duurzame ontwikkeling.  Er wordt nu “een strategie voor duurzame ontwikkeling geformuleerd die de Global Goals als perspectief hanteert” staat te lezen in deze begroting. De 17 Global Goals van de Verenigde Naties moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een eerlijke, gezonde en veilige plek is om te leven. Voor iedereen. Wij kijken uit naar het Strategisch Plan Duurzame Ontwikkeling dat opgesteld is en in december behandeld wordt in de Raad. We hopen dat het niet bij een mooi stuk op papier blijft maar dat in de praktijk ook gewerkt zal worden om die Global Goals te bereiken. Ik was aanwezig bij de afsluiting van de startactiviteit afgelopen september van de Global Goals in Maasgouw en wat ik daar hoorde stemde me in ieder geval hoopvol.

Lees verder

Informatie bijeenkomst renovatie stuw Linne

vrijdag 4 september, 2020

Op vrijdag 4 september was er door Rijkswaterstaat een informatie bijeenkomst georganiseerd voor burgemeester, wethouders, raadsleden en fracties van de lokale poltitiek.

Ons commissie lid Nico Evens was namens Nieuw Links Maasgouw aanwezig en was getuige van het in-hijsen van het laatste juk. De stuw is grondig gerenoveerd en kan zijn taak de komende 15 jaar weer aan.

Lees verder

Algemene Beschouwingen Programmabegroting 2020

woensdag 6 november, 2019

“Maasgouw leeft” is de titel van de programmabegroting en er gebeurt inderdaad heel veel in de gemeente Maasgouw vóór de burgers. Maar naar onze mening zou er nog meer mogen gebeuren samen met de burgers. Het begrip burgerparticipatie zou naar onze mening nog meer uitgebouwd mogen worden. Daar ligt wat ons betreft de uitdaging voor de komende periode. Wij gaan ons daar zeker voor inzetten en we hopen met ons ook de andere partijen, het college en de ambtelijke organisatie.

Lees verder

MYSTERY BURGER: HOE SMOOR JE GOEDE BEDOELINGEN?

maandag 21 oktober, 2019

Lees verder

Progressieve raadsfracties zien sociale kansen in energietransitie

dinsdag 17 september, 2019

Tijdens een bijeenkomst van afgevaardigden van de progressieve raadsfracties op zaterdag 14 september 2019 te Panningen is een reeks uitgangspunten voor de energietransitie opgesteld.

Lees verder

Wandelen met Nieuw Links Maasgouw

dinsdag 10 september, 2019

Nieuw Links Maasgouw gaat de komende maanden een aantal wandelingen maken door onze mooie gemeente Maasgouw. 

Lees verder

Anneke Bours neemt afscheid als raadslid in Maasgouw

dinsdag 2 juli, 2019

Anneke Bours, raadslid in de gemeente Maasgouw voor de partij Nieuw Links Maasgouw, kondigde na 21 jaar politiek actief te zijn geweest, haar vertrek aan tijdens de laatste raadsvergadering. Zij wil graag plaats maken voor de volgende generatie. Jongeren hebben immers de toekomst volgens Anneke. Daarnaast wil Anneke meer tijd doorbrengen met haar familie. Iets wat er nu regelmatig bij inschiet.

Lees verder

Algemene beschouwingen Nieuw Links Maasgouw

maandag 12 november, 2018

Samen op weg naar een duurzaam Maasgouw’. 
De gemeente gaat, samen met partners, werken aan een duurzame ontwikkeling vanuit sociaal, ecologisch en economisch perspectief.

Lees verder

Terugblik Algemene beschouwingen

maandag 12 november, 2018

Samen hebben we hard gewerkt om de speerpunten van NLM in de komende jaren op te pakken.  In onze algemene beschouwingen hebben we onderwerpen van ons programma die wij belangrijk vinden naar voren gebracht.

Lees verder

Motie Nieuw Links Maasgouw

dinsdag 30 oktober, 2018

Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober 2018 is de door Nieuw Links Maasgouw en LVM ingediende motie Preventie- en handhavingsplan alcohol 2019-2022 unaniem aanvaard.

Lees verder

De week van Alfabetisering

woensdag 26 september, 2018

Week van de alfabetisering 

Om laaggeletterdheid op de kaart te zetten organiseerde Stichting Lezen & Schrijven van 3 tot en met 9 september 2018 de week van de alfabetisering. Een delegatie van Nieuw Links Maasgouw had in die week een afspraak met Karin Kamps, welzijnswerker bij Menswel. We hebben met deze gepassioneerde vrouw gesproken over het probleem van de laaggeletterden en hoe moeilijk, vooral laaggeletterde autochtonen te bereiken zijn. Vanuit haar functie is zij betrokken bij het project Taalcoaching op Maat van Bibliocenter en gemeente Maasgouw.

Lees verder

Werkbezoek Stichting Kledingbank Limburg

donderdag 30 augustus, 2018

Onlangs heeft Nieuw Links Maasgouw een werkbezoek gebracht aan stichting Kledingbank Limburg. Nieuw Links Maasgouw wil dat mensen die het echt nodig hebben ook zorg krijgen en geholpen worden. Een sociaal hart waar iemand die zorg nodig heeft niet in de kou blijft staan.

Lees verder

Terugkijkend is Nieuw links teleurgesteld over het verloop van de formatieonderhandelingen.

woensdag 30 mei, 2018

Gesteund door de uitslag van de verkiezingen, van 0 naar 2 zetels, gingen we gemotiveerd en vol vertrouwen de formatiegesprekken in. Gesprekken waarin bestuurlijke vernieuwing om het vertrouwen van de burgers terug te winnen een prioriteit zou zijn.

Lees verder

6,8 miljoen voor de verbouwing van het gemeentehuis en geen cent meer

woensdag 23 mei, 2018

Het krantenartikel van De Limburger van 15 mei 2018 luidt “Wifi vergeten: verbouwing gemeentehuis Maasbracht duurder” waarop wij als politieke partij talloze en verontwaardigde reacties van burgers hebben ontvangen. Allen met dezelfde strekking: ‘Hoe is dit mogelijk’, ‘Dit is niet te geloven’ Wat een blunders’, ‘En dat in 2018’ etc.

Lees verder

Dijkversterking Wessem

zondag 4 maart, 2018

Op donderdag 1 februari hebben we overleg gehad met dhr. Roumen en dhr. Verbruggen van het Comité Behoud Historisch Aanzicht Wessem over de dijkverhoging.

Lees verder

Nieuw Links Maasgouw pleit voor meer huurhuizen in Maasgouw

zondag 4 maart, 2018

Nieuw Links Maasgouw wil dat er in de gemeente Maasgouw goedkope huurhuizen worden gebouwd.

Lees verder

Werkbezoek Hoeskamer 't Leuke in Beegden

zondag 4 maart, 2018

Jolanda (nummer 4 op de lijst Nieuw Links Maasgouw) en Pollie (nummer 2) waren vrijdag 2 maart op werkbezoek in Beegden bij Hoeskamer ’t Leuke.

Lees verder

Nautische Boulevard Wessem

donderdag 13 juni, 2024

Gemeente Maasgouw koopt het perceel en vastgoed van Maasdijk 3 te Wessem voor een bedrag van 820.000. Nieuw Links heeft afgelopen raadsvergadering tegen gestemd.

Lees verder

Waar wij voor staan

Nieuw Links Maasgouw is een jonge  politieke partij met enthousiaste en gemotiveerde mensen. Met een frisse sociale kijk op de samenleving willen we voor alle inwoners werken aan een Maasgouw waar iedereen trots op is! Onze ambities en inzet zijn gericht op thema's als zorg, wonen, duurzaamheid en energie, milieu en gezondheid, veiligheid, welzijn, werk en inkomen.