Onze visie op de toekomst van gemeenschapsvoorzieningen in Thorn

zondag 17 december, 2023

Komende dinsdagavond is de laatste raadsvergadering van het jaar waarbij agendapunt 6 zal gaan over de toekomst van gemeenschapsaccomodaties in Thorn. 


De Nieuw Links Maasgouw fractie zal komende dinsdag gaan voor een onafhankelijke gemeenschapsvoorziening in Thorn. Wij hechten er veel waarde aan dat elke kern van Maasgouw een gemeenschapsaccomodatie heeft. De laatste twintig jaar is er gebleken dat in veel kernen in Maasgouw de leefbaarheid achteruit is gegaan en de verbondenheid van bewoners met elkaar en tussen verenigingen is teruggelopen. 

In de scenario's die het college van Burgemeester en Wethouders hebben voorgelegd over de gemeenschapsvoorziening in Thorn zien wij nog het meeste in de denkrichting van scenario 1A waarbij Oad Thoear de gemeenschapsvoorziening wordt. Hierbij vinden we het van belang dat er een onafhankelijk stichtingsbestuur komt die niet in financiële zin sterk verbonden is met één of beide Harmonieën. Ook vinden wij dat een onafhankelijk stichtingsbestuur veel makkelijker alle belangen in Thorn goed kan afwegen en zodoende toekomstige strubbelingen en discussies kan voorkomen. 

Qua financiering en voorwaarden zullen we dinsdagavond tijdens de raadsvergadering daar zelf onze visie op geven. Het college van B&W heeft dit nog niet volledig uitgewerkt en onderzocht. Daar is nog werk aan de winkel wat ons betreft. Hierin ligt ook een rol weggelegd voor de kern Thorn.

Fractievoorzitter Carsten Bours:  'Wij zullen gaan voor een duurzame oplossing voor Thorn die de leefbaarheid in standhoudt en daarnaast een plek kan bieden aan een breed scala aan verenigingen, stichtingen, clubs, poppodia en natuurlijk ook de vastelaovend. In een onafhankelijke gemeenschapsvoorziening kan er ook meer ruimte zijn om bewoners te bereiken vanuit de gemeente en bepaalde doelgroepen (senioren, jongeren en mensen met krappe beurs etc.) meer te ondersteunen. Dat zien wij als een win-win situatie'.