Terugkijkend is Nieuw links teleurgesteld over het verloop van de formatieonderhandelingen.

woensdag 30 mei, 2018

Gesteund door de uitslag van de verkiezingen, van 0 naar 2 zetels, gingen we gemotiveerd en vol vertrouwen de formatiegesprekken in. Gesprekken waarin bestuurlijke vernieuwing om het vertrouwen van de burgers terug te winnen een prioriteit zou zijn.


Onze teleurstelling zit hem juist daarin. Als men bestuurlijke vernieuwing en vertrouwen zo belangrijk vindt dan is de beste plek om te beginnen met vernieuwen volgens Nieuw Links Maasgouw de vorming van de coalitie. Maar we zien de uitkomst als verre van vernieuwend.

- In het begin van het tweede gesprek hebben wij voorgesteld om de bevindingen van de informateur opente communiceren naar raad en burgers. Vanuit Lokaal Belang werd hier resoluut NEE tegen gezegd, om wat voor reden dan ook. Nieuw Links Maasgouw ziet dit als een gemiste kans; geen vernieuwing, nul openheid enniks verbinding.

- Na het tweede gesprek werd afgesproken dat woensdag of donderdag een terugkoppeling zou plaats vinden. Maar helaas ging vooraf aan de beloofde terugkoppeling eenpersbericht de deur uit.  We werden pas vrijdagmiddag achteraf ingelicht met betrekking tot de gekozen coalitie. Pas nadat we dit al van een groot aantal burgers via de media vernomen hadden. 

Te bedenken dat de grootste prioriteit het terugwinnen is van vertrouwen zit ons dit behoorlijk dwars. Nieuw Links Maasgouw heeft door dit knullige achterkamer proces niet bepaald aan vertrouwen in het college gewonnen.

1. We voelen ons niet serieus genomen. Als we eerder geïnformeerd waren en een terugkoppeling hadden ontvangen voordat de pers ingelicht was hadden we dat beleefd gevonden.

2. Verder hebben we geen enkele terugkoppeling op de gesprekken of reden vernomen waarom Nieuw Links Maasgouw niet in de coalitie is opgenomen.

We kunnen ons nu nog beter verplaatsen in hoe burgers en verenigingen zich moeten voelen als na serieuze gesprekken er opeens geen enkele interesse of communicatie meer plaatsvind.

 Onze conclusie: Zo ga je niet met elkaar om.

Coalitieakkoord Samen op weg naar een duurzaam Maasgouw

Voorzitter ik heb het reeds eerder gezegd maar m.b.t. het proces van het coalitieprogramma is een belangrijke kans blijven liggen t.a.v. bestuurlijke vernieuwing. Het coalitieprogramma had ook samen met alle politieke partijen en de burgers opgesteld kunnen worden. Zo had wellicht de gewenste verbinding en het vertrouwen gewonnen kunnen worden.

Nieuw Links Maasgouw vindt het coalitieakkoord een globaal abstract stuk waarin grote lijnen in het algemeen zijn omschreven. Het staat bol van algemene opsommingen en is ons inziens verre van concreet. Wij hadden verwacht het beloofde lef van de nieuwe coalitie vertaald te zien in dit programma.

Wellicht enkele pointers die wij misten: 

- wat wilt u concreet bereiken in deze komende 4 jaar

- welke visie en welk plan zal hiertoe worden uitgevoerd

- wat gaat dit kosten; een financiële paragraaf hoort erbij te zitten. Er wordt verwezen naar de komende de kadernota en begroting. Dit is voor ons niet voldoende.

- Verhoging van de fte van 3 naar 3,3 fte terwijl LB de kosten gelijk wilde houden en het CDA in de laatste raadsvergadering n.a.v. de overschrijding bij het gemeentehuis riep om kritisch te kijken naar kosten.

Je moet na 4 jaar bestuur terug kijken en kunnen zeggen dit wilde we bereiken en dit is de huidige stand van zaken. Wij hebben er een hard hoofd in om met zo’n algemeen programma na 4 jaar verantwoording af te leggen naar raad en burgers.

Tenslotte

Voor Nieuw Links Maasgouw is het coalitieakkoord niet compleet we missen concreetheid, welk resultaat willen we behalen en hoe wordt dit aangepakt. 

We kunnen dan ook dit coalitieakkoord niet steunen en ziengraag een kadernota, programmabegroting, beleidsdocumenten en uitvoeringsplannen tegemoet.

Eerst zien en dan geloven, dat hebben wij eruit begrepen.