Waar wij voor staan

Nieuw Links Maasgouw is een jonge  politieke partij met enthousiaste en gemotiveerde mensen. Met een frisse sociale kijk op de samenleving willen we voor alle inwoners werken aan een Maasgouw waar iedereen trots op is! Onze ambities en inzet zijn gericht op thema's als zorg, wonen, duurzaamheid en energie, milieu en gezondheid, veiligheid, welzijn, werk en inkomen.

Standpunten

  • Zorg moet goed, betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen!
  • Stille armoede beter in kaart brengen en terugdringen!
  • Minimaal 30% van de nieuwbouw voor sociale woningbouw en starters!
  • Woningen en bedrijven duurzaam bouwen/maken zonder winstoogmerk. Toezicht en handhaving op milieu door regelmatige en niet vooraf aangekondigde bedrijfscontroles!
  • Het openbaar bestuur dient transparant en dienstbaar te worden naar zijn burgers!
  • Geen gemeentelijke belastingverhoging voor minder draagkrachtige en de financiële middelen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn!
  • Nieuw Links Maasgouw is voorstander van goede bereikbaarheid, vervoer is voor iedere burger toegankelijk en betaalbaar!
  • Stimuleren en ondersteunen van de lokale economie!
  • Burgers moeten zich weer veilig kunnen voelen in hun eigen dorp!

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws, of wilt u gewoon graag in contact komen? Volg ons op social media, of neem contact met ons op!