Informatie bijeenkomst renovatie stuw Linne

vrijdag 4 september, 2020

Op vrijdag 4 september was er door Rijkswaterstaat een informatie bijeenkomst georganiseerd voor burgemeester, wethouders, raadsleden en fracties van de lokale poltitiek.

Ons commissie lid Nico Evens was namens Nieuw Links Maasgouw aanwezig en was getuige van het in-hijsen van het laatste juk. De stuw is grondig gerenoveerd en kan zijn taak de komende 15 jaar weer aan.


Op 1 november moet de stuw weer volledig operationeel zijn. De stuw van Linne is de oudste stuw van de Maasroute. Met deze renovatie is de functie van de stuw weer gegarandeerd totdat de opdracht vervanging en renovatie voorziet in de bouw van nieuwe stuwen op de Maasroute.

Kosten

De renovatie van de stuw in Linne heeft 20 miljoen euro gekost. Oorspronkelijk stond de renovatie voor 2022 gepland. Op 10 februari 2020 zijn 2 lege duwbakken tijdens storm Ciara losgeslagen en tegen de stuw bij Linne gedreven. Hierdoor was een grote inspectie en reparatie van de beschadigde delen nodig. Om die rede is deze renovatie naar voren gehaald

Nieuw

De stuw is nu voorzien van nieuwe jukken, en de scharnieren van de jukken zijn tevens vernieuwd. De volgende stap is dat de schotten worden teruggeplaatst. Komend jaar komt er een nieuwe kraan om de schotten te lichten bij hoge afvoer van de rivier.

Veilig werken

Door de renovatie is het werken op de stuw een stuk veiliger geworden voor de medewerkers van Rijkswaterstaat. De werkwijze voldeed niet meer aan de huidige ARBO richtlijnen. Om die rede zijn er ook aanpassingen gedaan bij de opslagloods aan de westzijde van de stuw. Hier wordt een 16 tons lier gestationeerd die straks in een keer alle jukken kan laten zakken of rechtzetten. Deze moesten tot voor kort allemaal moet de hand, boven het snelstromende water, aam de kraanhaak worde geslagen.

Fietsbrug  

Voor fietsers en wandelaars die van de fietsbrug over de stuw gebruik maken is het even oplette. Houd er rekening mee dat de fietsbrug binnenkort weer voor enige tijd gesloten is. Tijdens het ruimen van de tijdelijke waterkerende dam, is het te gevaarlijk om de fietsbrug open te houden. 

Waarom een stuw?

De Maas is een zogenaamde gestuwde rivier. Dit betekent dat er stuwen in de rivier liggen om het waterpeil mee te kunnen regelen.

Een stuw is een vaste of beweegbare afdamming tussen 2 wateren. Door de stuw meer of minder open te zetten, kan Rijkswaterstaat het waterpeil beïnvloeden. De scheepvaart maakt gebruik van sluizen. Dit zijn ook keringen in het water, maar dan met deuren, zodat de scheepvaart gebruik kan maken van de rivier.

bron: www.rijkswaterstaat.nl